ŚWIADECTWA I KONCESJE

You are here: » ŚWIADECTWA I KONCESJE

KONCESJA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA REALIZOWANYCH W FORMIE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO


KONCESJA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB
I MIENIA REALIZOWANYCH W FORMIE
ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
PROBUD Sp. z o.o. Sp. k.

KONCESJA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA REALIZOWANYCH W FORMIE BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ I ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

ZMIANA KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB
I MIENIA REALIZOWANYCH W FORMIE
BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ
I ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
PROBUD Sp. z o.o. Sp. k.

NATOWSKI KOD PODMIOTU GOSPODARKI NARODOWEJ


NATOWSKI KOD
PODMIOTU GOSPODARKI
NARODOWEJ
PROBUD Sp. z o.o. Sp. k.

 

KONCESJA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA REALIZOWANYCH W FORMIE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO


KONCESJA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB
I MIENIA REALIZOWANYCH W FORMIE
ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
PROBUD Tomasz Graf

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO I STOPNIA

ŚWIADECTWO
BEZPIECZEŃSTWA
PRZEMYSŁOWEGO
I STOPNIA
PROBUD Tomasz Graf

ŚWIADECTWO AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA STI

ŚWIADECTWO
AKREDYTACJI
BEZPIECZEŃSTWA
SYSTEMU TI PRO-PF1
PROBUD Tomasz Graf

ŚWIADECTWO AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA STI

ŚWIADECTWO
AKREDYTACJI
BEZPIECZEŃSTWA
SYSTEMU TI PRO-PF2
PROBUD Tomasz Graf

 

KONCESJA W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM
PROBUD Sp. z o.o. Sp. k.